Selamat Hari Raya Tahun 2020

Mewujudkan masyarakat yang dapat mempertingkatkan profesionalisma keusahawanan dan teknik perniagaan yang boleh mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi rakyat. Membantu mewujudkan rangkaian perniagaan diantara usahawan-usahawan yang lain di dalam dan di luar Negara.