Apakah Itu MTRADES MALAYSIA?

Dewan Perdagangan Dan Kepimpinan Keusahawanan Malaysia. Matlamat utama MTRADES ini adalah untuk merancang, merancak dan merangsang pertumbuhan ekonomi keusahawan yang mampan. Mewujudkan suatu kumpulan yang terdiri daripada ahli-ahli akademik dan professional, usahawan-usahawan, ahli-ahli korporat, individu-individu yang berminat untuk mengkaji serta menganalisa peraturan, prinsip, panduan, dasar yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kualiti kehidupan perniagaan dapat di bangunkan satu panduan taraf sosio ekonomi keusahawanan rakyat agar dapat diamalkan dan dipertingkatkan ke satu landasan yang betul dan terbaik.